Project Playground modellen

Project Playground modellen

Project Playground modellen vilar på de tre angreppssätt: holistiskt, långsiktigt och preventivt. Vi erbjuder en heltäckande lösning för barn och ungdomar genom organiserade aktiviteter och program. Vi anser att de grundläggande kraven för hälsosamma framsteg i livet är kärlek, trygghet, näring, uppmuntran, stimulering, en sund självbild, tillgång till förebilder och möjligheter.

Vår metod för kropp, sinne och själ är utvecklad och utformad för att främja självständiga individer som i sin vardag strävar efter att bidra ekonomiskt, demokratiskt och positivt till samhället i stort. Med en mängd olika verktyg stärker och utvecklar vi sinne, kropp och själ, se nedan.

Vår metod för kropp, sinne och själ är utvecklad och utformad för att främja självständiga individer som i sin vardag strävar efter att bidra ekonomiskt, demokratiskt och positivt till samhället i stort. Med en mängd olika verktyg stärker och utvecklar vi sinne, kropp och själ, se nedan.

Life Skills Klubben

Life Skills Klubben

Life Skills Klubben, riktar sig till barn i mellanstadiet och berör målgruppen som varken går på skolans fritidsverksamhet eller är för unga för att besöka ungdomsgårdarna. Det mobila programmet, Life Skills Klubben bedrivs på grundskolorna och utanför barnens skoltid. Life Skills Klubben erbjuder stöd och aktiviteter på olika temaområden som sker individuellt och tillsammans i grupp. 

Det är en kostnadsfri uppsökande verksamhet där barnen får ta del av livskunskap som berör fysisk aktivitet, gratis mellanmål och tydliga inslag av inre och yttre utvecklingsmål för barnen. I programverksamheten skapar vi en meningsfull fritid med kreativt innehåll i kombination av rörelse och individanpassade övningar. Programteman för träffarna omfattar framtiden, drömmar, skolan, fritiden, vänner, empati och medkänsla och är en förebyggande stödinsats för barnen i samarbetet med skolorna.

Se kalendern

Chill Skills Club

Chill Skills Club

Chill Skills Club riktar sig till barn och unga mellan 13-16 år. Syftet med detta program är att förbättra ungdomars möjligheter i livet, där de får verktyg att utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. Den alternativa mötesplatsen erbjuder aktiviteter som är stärkande, utbildande, meningsfulla och interaktiva.

Det ska vara kravlöst att komma till våra aktiviteter, därför befinner vi oss där ungdomarna är, nämligen på skolorna. Chill Skills Club är en verksamhet som sker efter skoltid och programteman fokuserar på livskunskap, motivation, framtiden, relationer, självkänsla och självförtroende. Programmet innehåller även fysiska aktiviteter och upplevelser samt inspirerande workshops för att ungdomarna ska få möjligheten att upptäcka nya intressen och områden i Stockholm.

Genom Life Skills Klubben och Chill Skills Club kan barn och unga få chansen att höja sin skolnärvaro, få bättre betyg, strukturera upp sina liv, få utökat stöd vid behov samt en meningsfull fritid.

Samtalstöd
Vi erbjuder alla barn och ungdomar mellan ca 9 år och upp till 18 år (max 21 år) samtalsstöd i olika ärenden som vi bedömer kan hjälpa barnet/ungdomen i olika situationer. Därtill kan vi även vara stöd för vårdnadshavare eller viktiga vuxna kring barnet/ungdomen samt för skolor och andra aktörer vi samarbetar med.

Se kalendern